Μωράκι που γεννήθηκε στις 23 εβδομάδες επέζησε μετά από 8 χειρουργεία

Μωράκι που γεννήθηκε στις 23 εβδομάδες επέζησε μετά από 8 χειρουργεία