Παρακαλούνται οι κάτοχοι Επαγγελματικής Άδειας Πωλητή Λαϊκών Αγορών που δεν έχουν προβεί στην διαδικασία ανανέωσης της επαγγελματικής άδειας του Δήμου Άργους Ορεστικού όπως προσέλθουν στο αρμόδιο γραφείο Αδειοδοτήσεων & Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Άργους Ορεστικού, προκειμένου να υποβάλουν αίτηση ανανέωσης της άδειάς τους, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 39 του Ν.4264/2014 & την εκ νέου παράταση σύμφωνα με την υπ΄αρ.5312/16-01-2017 (ΦΕΚ 121/24.01.2017 τεύχος Β’) απόφαση Υπ.Οικονομίας, Ανάπτυξης & Τουρισμού, μέχρι της 31-3-2017

Η ανωτέρω ημερομηνία είναι καταληκτική. Πέραν της ημερομηνίας αυτής καμία άδεια δεν θα είναι εφικτό να ανανεωθεί και θα ανακληθεί  αυτεπαγγέλτως.

Η διαδικασία της αξιολόγησης και ελέγχου των υποβληθέντων δικαιολογητικών, ολοκληρώνεται το αργότερο μέχρι της 31-3-2017

Σε κάθε περίπτωση όταν τα υποβληθέντα δικαιολογητικά δεν είναι πλήρη ή δεν αιτιολογούν  την ανανέωση της άδειας, η αίτηση απορρίπτεται.

Για την ανανέωση της άδειας, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1.Φωτ/φο αστυνομικής ταυτότητας

2.Αντίγραφο υπάρχουσας άδειας (βιβλιαράκι) επαγγελματία πωλητή λαϊκών Αγορών

3.Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

4.Έντυπα Ε1, Ε3 και εκκαθαριστικά σημειώματα φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία τρία έτη.

5.Βεβαίωση φορολογικής ενημερότητας της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.

6.Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του ασφαλιστικού φορέα.

7.Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμό Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/2012 (Β΄1199) υπουργική απόφαση (όπου απαιτείται).

8.Βεβαίωση μη οφειλής – Δημοτική Ενημερότητα – από την Ταμειακή Υπηρεσία του Δήμου Άργους Ορεστικού (άρθρο285 ΔΚΚ)

9.Εφόσον δεν προκύπτει η μόνιμη κατοικία στο Δήμο Άργους Ορεστικού από τα ανωτέρω δικαιολογητικά , να προσκομιστεί και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.

10.Υπευθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει υπεύθυνα ότι δεν ασκεί άλλο επάγγελμα ο ίδιος και ότι δεν έχει συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιαδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.