Μία θέση εργασίας στην Εταιρία Προστασίας Πρεσπών

Η περιβαλλοντική οργάνωση Εταιρία Προστασίας Πρεσπών αναζητά συνεργάτη για εργασία πλήρους απασχόλησης στο τμήμα οικονομικής διαχείρισης. Τόπος απασχόλησης είναι οι εγκαταστάσεις της Εταιρίας στην Πρέσπα.

Κύριες Αρμοδιότητες:

Ø  Διαχείριση & Καταχώρηση παραστατικών στο λογιστικό σύστημα

Ø  Εισπράξεις – πληρωμές (ταμείο, e-banking)

Ø  Επαφές – συναλλαγές με τράπεζες και δημόσιες υπηρεσίες

Ø  Καταγραφή και παρακολούθηση παγίων – Απογραφή αποθεμάτων

Ø  Συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό του τμήματος (Λογιστή, Διαχείριση προγραμμάτων) και τους ορκωτούς ελεγκτές της Εταιρίας.

Απαραίτητα Προσόντα:

Ø  Πτυχίο ΑΕΙ τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης

Ø  Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ, ιδίως στα αντικείμενα υπολογιστικών φύλλων (excel), επεξεργασίας κειμένων (word), υπηρεσιών διαδικτύου.

Ø  Καλή γνώση αγγλικής γλώσσας

Ø  Άδεια οδήγησης Β’ κατηγορίας

Ø  Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για όσους εφαρμόζεται).

Επιθυμητά Προσόντα:

Ø  Εργασιακή εμπειρία σε αντίστοιχη θέση απασχόλησης

Ø  Γνώση χρήσης εφαρμογών λογιστικής διαχείρισης

Ø  Άριστη γνώση αγγλικής γλώσσας.

 

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

Ø  Αναλυτική, επιχειρησιακή και στρατηγική σκέψη

Ø  Υπευθυνότητα, ευελιξία, αποφασιστικότητα

Ø  Αποδοτική διαχείριση χρόνου και τήρηση προθεσμιών

Ø  Δυνατότητα καλής συνεργασίας με το προσωπικό και τους συνεργάτες της Εταιρίας.

Οι ενδιαφερόμενοι, παρακαλούνται να στείλουν βιογραφικό σημείωμα μέχρι την Παρασκευή 16/4/2021 στην παρακάτω διεύθυνση κατά προτίμηση με email:

Εταιρία Προστασίας Πρεσπών,

Άγιος Γερμανός Πρέσπας, Τ.Κ. 531 50 Άγιος Γερμανός

Τηλ.: 23850 51211, Fax: 23850 51343, Ε-mail: spp@line.gr