Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας ανάμεσα στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας

 

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και η Ένωση Σκακιστικών Σωματείων Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, αναγνωρίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που μπορούν να παίξουν στην προώθηση του αθλητικού ιδεώδους στην πανεπιστημιακή κοινότητα στο πλαίσιο της αποστολής και των αρμοδιοτήτων τους, προέβησαν σήμερα σε υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο υπεγράφη από τον Πρύτανη, καθηγητή Θεόδωρο Θεοδουλίδη και τον Πρόεδρο της Ένωσης Σκακιστικών Σωματείων και Έφορο Ανάπτυξης της Ελληνικής Σκακιστικής Ομοσπονδίας κ. Ευστάθιο Θεοφυλακτίδη.

Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, τίθενται οι βάσεις νέων συνεργασιών σε δράσεις και ενέργειες οι οποίες θα ωφελήσουν και τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, μέσω εκπαιδευτικών, επιμορφωτικών και αναπτυξιακών δράσεων στη Δυτική Μακεδονία και ευρύτερα σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην περαιτέρω διάδοση του αθλήματος του σκακιού στην πανεπιστημιακή κοινότητα.