Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι στην αγορά εργασίας

Ένα “υβριδικό μοντέλο” που να συνδυάζει την εργασία και το σπίτι και παράλληλα θα εξισορροπεί την προσωπική και την επαγγελματική τους ζωή ζητούν οι εργαζόμενοι όπως παρουσιάζει η έρευνα της ManpowerGroup «Τι αναζητούν οι εργαζόμενοι».

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι πιστεύουν ότι η κρίση της COVID-19 σηματοδοτεί το τέλος της πλήρους απασχόλησης στο γραφείο και αναζητούν ένα νέο μοντέλο εργασίας που να συνδυάζει εργασία και σπίτι και σύμφωνα με την Manpower oι εργοδότες καλούνται να επανασχεδιάσουν και να επανεκτιμήσουν όλο και περισσότερο τον χώρο εργασίας για τον καλύτερο συνδυασμό της απομακρυσμένης εργασίας του delivery τμήματος με το στρατηγικό που περιλαμβάνει την συνεργασία και την δημιουργικότητα.

Για πολλούς εργαζόμενους, δεν υπήρξε ποτέ o χρόνος για μεγαλύτερη ευελιξία και αυτονομία στην επαγγελματική τους ζωή, καθώς η πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19) προκάλεσε ξαφνικές αλλαγές στον κόσμο της απασχόλησης. Μάλιστα σύμφωνα με την Manpower πολλοί εργαζόμενοι επιθυμούν οι αλλαγές να γίνουν μόνιμες.

Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι εξελίσσονται και μετακινούνται προς στο μέλλον μαζί, είναι απαραίτητες και δύο ομάδες για να επικοινωνήσουν, να κατανοήσουν και να προσαρμοστούν στις μεταξύ τους ανάγκες.

Προχωρώντας μπροστά, οι οργανισμοί πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να κατανοούν τις θεμελιώδεις αλλαγές στον τρόπο εργασίας και να είναι έτοιμοι να αναλάβουν τολμηρή, καινοτόμο και αποτελεσματική

Η σημασία της σωματικής και συναισθηματικής υγείας

Όπως αναλύει η Manpower όταν ξεκίνησε η κρίση του κορωνοϊού, όλο το ενδιαφέρον εστιάστηκε στο να διατηρηθούν οι άνθρωποι σωματικά ασφαλείς. Όμως, καθώς οι μήνες περνούσαν, έγινε σαφές ότι το ανθρώπινο δυναμικό χρειαζόταν επίσης ψυχική και συναισθηματική υποστήριξη, ειδικά λόγω της αυξανόμενης απομόνωσης.

Αυτό ενισχύει ακόμα περισσότερο το ρόλο του τμήματος του ανθρώπινου δυναμικού, με μεγαλύτερο καθήκον φροντίδας και ηγεσίας, ώστε να μπορεί να εμβαθύνει και να κατανοήσει τις ανάγκες των ανθρώπων.

Μια συνεχώς ενεργή ψηφιακή ζωή

Η αυξημένη υιοθέτηση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και εικονικών κοινοτήτων έχουν ως αποτέλεσμα την επέκταση του ψηφιακού αποτυπώματος των εργαζομένων και των καθημερινών τους αλληλεπιδράσεων – από το Slack στο Twitter, σε email στο διηνεκές. Αυτό επέτρεψε μια συνεχή ψηφιακή παρουσία, συχνά θολώνοντας τις γραμμές μεταξύ προσωπικών και επαγγελματικών δραστηριοτήτων ανάπτυξης.

Για τους οργανισμούς, αυτό σημαίνει ότι βοηθούν το ανθρώπινο δυναμικό τους να προσαρμοστεί, να κατανοήσει τους ρόλους και τις ευθύνες τους και να μοιραστεί τρόπους ώστε οι εργαζόμενοι να απενεργοποιηθούν και να αποσυνδεθούν.

Διαφάνεια και δικαιοσύνη

Σήμερα, οι εργαζόμενοι αναζητούν περισσότερα από τους εργοδότες τους, συμπεριλαμβανομένων της ασφάλειας, της αειφόρου ανάπτυξης των δεξιοτήτων, αλλά και του ισορροπημένου συνδυασμού επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.

Αναμένουν επίσης περισσότερα από τις αξίες του οργανισμού τους, όπως για παράδειγμα να ενεργούν ως παγκόσμιοι πολίτες και περιβαλλοντικοί διαχειριστές μαζί με άλλους κοινωνικούς στόχους και μετρήσεις.

Οι εργοδότες που δείχνουν την δέσμευση τους τόσο στο ανθρώπινο δυναμικό τους, όσο και στους πελάτες και στους μετόχους τους θα έχουν τη δυνατότητα να προσελκύουν, να διατηρούν και να υποστηρίζουν τα καλύτερα ταλέντα.