ΔΕΗ: Πότε μπορεί να στείλει… στο σπίτι σας ηλεκτρολόγο ή κλειδαρά δωρεάν

Η ΔΕΗ, μέσω του ΔΕΗ myHome Enter+ και της υπηρεσίας επείγουσας τεχνικής βοήθειας, προσφέρει τη δυνατότητα στους πελάτες της να έχουν… επίσκεψη από υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, κλειδαρά και τεχνικό υαλοπινάκων δωρεάν.

Πιο αναλυτικά, το ΔΕΗ myHome Enter+ είναι ο συνδυασμός του βασικού οικιακού προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας ΔΕΗ με υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας για το σπίτι 12μηνης διάρκειας, με υδραυλικό, ηλεκτρολόγο, κλειδαρά και τεχνικό υαλοπινάκων.

Ποιες ειδικότητες καλύπτει η υπηρεσία επείγουσας τεχνικής βοήθειας; Και πόσες φορές μπορώ να χρησιμοποιήσω την υπηρεσία;

Καλύπτει 4 ειδικότητες:

  • Ηλεκτρολόγο
  • Υδραυλικό
  • Τεχνικό υαλοπινάκων
  • Κλειδαρά

Έχετε δικαίωμα να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες του Ασφαλιστικού Προγράμματος συνολικά πέντε (5) φορές για κάθε μία ετήσια Ασφαλιστική Περίοδο. Συγκεκριμένα μέχρι δύο (2) φορές υδραυλικό, ηλεκτρολόγο και τεχνικό υαλοπινάκων και μία (1) φορά κλειδαρά.

dikaiologitika.gr