Πραγματοποιήθηκε το συνέδριο του έργου J-CROSS «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές»

 

 

Στα πλαίσια του έργου JCROSS «Κοινή Διασυνοριακή Συνεργασία για την Διασφάλιση των Κοινωνιών από Φυσικές και Ανθρωπογενείς Καταστροφές» του προγράμματος Interreg IPACBC, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά το τελικό συνέδριο του έργου την Τρίτη 01/06/2021 και ώρα 12:00 με συντονιστή έργου τον Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειο Άμπα, κατά την διάρκεια του οποίου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του έργου.

Οι συμμετέχοντες ήταν:

—  LPB Region of Western Macedonia – Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

—  PB2 Center for development of Pelagonija Region – Κέντρο Ανάπτυξης της Πελαγονίας

—  PB3 Crisis Management Center – Κέντρο διαχείρισης κρίσεων

—  PB4 Aristotle University of Τhessaloniki- Special Account for Research Funds-Department of Geology – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

—  PB5 National Observatory of Athens – Special Account for Research Funds – Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

—  Interreg Management Authority – Διαχειριστική αρχή του προγράμματος Interreg