ΚΑΣΤΟΡΙΑ: ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΕΤΑΙΡΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ ΜΕΠΕ ΕΠΙΣΗΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥΟΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΣΤΟΡΙΑ, ΖΗΤΑ ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΟΥ ΦΑNOΠΟΙΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΒΑΦΕΙΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ. 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΩΖΟΣ ΤΗΛ 2467083343”’