Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας: «Έργο LED Ε-Platform »

 

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΕΔΜ) τηρώντας τις υποχρεώσεις της ως ένας από τους Δικαιούχους του Έργου με τίτλο: «Χαράσσοντας το δρόμο για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στα Δημόσια Σχολεία και τη διάδοση της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», και ακρωνύμιο LED, συνεχίζει να εργάζεται για την πρόοδο του Έργου. Το Έργο LED υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Interreg IPA Cross-Border Cooperation Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους των χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Η ΠΔΕ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει πως η Πλατφόρμα e-learning είναι διαθέσιμη στο κοινό με ενδιαφέρον ενημερωτικό εκπαιδευτικό υλικό. Η Πλατφόρμα e-learning του Έργου LED αναπτύχθηκε με στόχο να εξυπηρετεί εκπαιδευτικούς και πληροφοριακούς σκοπούς, ώστε έτσι να προσφέρει τη δυνατότητα στους χρήστες να έχουν σαφή κατανόηση των πολιτικών, των πρακτικών και των μέσων εξοικονόμησης ενέργειας, της σημασίας της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Πλατφόρμας περιλαμβάνουν σύγχρονες και ασύγχρονες εφαρμογές τήλε-εκπαίδευσης, δυνατότητα προβολής της δομής του μαθήματος, κοινή χρήση εγγράφων και εφαρμογών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, σύστημα διαχείρισης αρχείων, και πολλά ακόμα. Η Πλατφόρμα υποστηρίζει την αγγλική, αλβανική και ελληνική γλώσσα.

Στόχος είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας μέσω της χρήσης των ΑΠΕ, ενισχύοντας την πληροφόρηση πάνω σε αυτά τα θέματα, αλλά και την περιβαλλοντική συνείδηση των χρηστών. Το εκπαιδευτικό υλικό έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι κατανοητό και από μαθητές, καθηγητές, υπεύθυνους για τη χάραξη πολιτικής, κλπ. Η πεποίθηση είναι ότι η γνώση που θα αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος θα τον βοηθήσει να αντιληφθεί τη σημασία των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και το ρόλο τους στην εξοικονόμηση ενέργειας, με απώτερο σκοπό την ευρύτερη διάδοση αυτής της γνώσης και τη μελλοντική στροφή στις Ανανεώσιμες πηγές.

Επισκεφθείτε ελεύθερα και στο χρόνο σας την Πλατφόρμα μας:  http://led-training.eu/ .

 

 

*Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το Δελτίο Τύπου, δεν αντανακλούν απαραίτητα τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.