ΠΑΝΣΕΚΤΕ: «Ρύθμιση των οφειλών που δημιουργήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας,  έως 72 δόσεις»

(Νόμος: 4321/2015 – 4611/2019/4469/2017)

Με τους ανωτέρω νόμους και συγκεκριμένα με την αντικατάσταση του άρθρου 289 του Ν.4738/2020 προβλέπονται τα εξής:

·         Όλες οι οφειλές που δημιουργήθηκαν από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Ιούλιο 2021, παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης έως 72 Δόσεις.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ

 

·         Δυνατότητα εξόφλησης έως 36 δόσεις χωρίς τόκους και προσαυξήσεις.

·         Εξόφλησης των οφειλών από 37 δόσεις έως 72 δόσεις  έντοκες με 2,5% τις εκατό

·         Η ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ για οφειλές έως 1000,00 ευρώ, 50 ευρώ για οφειλές άνω των 1000,00 ευρώ.

 

ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΆΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

·         Φυσικά και νομικά πρόσωπα (δηλαδή πολίτες άνεργοι – υπάλληλοι ή εργαζόμενοι με καθεστώς αναστολής – επιχειρηματίες – επαγγελματίες κτλ που έχουν πληγεί από την πανδημία και  αποδεδειγμένα να ανήκει ο ΚΑΔ στην διευρυμένη  λίστα. Υπολογίζεται ότι στους επιλέξιμους  ΚΑΔ  περιλαμβάνεται το 78 % των επιχειρήσεων και επαγγελματιών.

 

 

ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ

 

·         Όλες οι βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες οφειλές, Δ.Ο.Υ- ΦΟΡΟΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ – ΕΝΦΙΑ –  ΦΠΑ – ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ – ΦΟΡΟΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΙΑΣ- ΔΩΡΕΕΣ Η ΓΟΝΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ- ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

 

 

ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ

 

·         Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην φορολογική διοίκηση. Εάν υπάρχει τεχνική αδυναμία η αίτηση υποβάλλεται στην υπηρεσία που είναι αρμόδια για την είσπραξη.

 

ΠΟΤΕ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΟΣΕΙΣ

 

·         Η υπαγωγή του οφειλέτη στην ρύθμιση ενεργοποιείται  με την καταβολή της πρώτης  δόσης

·         Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι και την 31η Ιανουαρίου  2022.

 

                                                      ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

·         Εάν καθυστερήσει η καταβολή της δόσης, το επιτόκιο  ανέρχεται στο 5%

·          Η δόση καταβάλλεται  από την πρώτη έως την τελευταία μέρα του μήνα

·         Εάν ο οφειλέτης επιλέξει άνω των 37 δόσεων  είναι έντοκες με 2.5%

·         Χρέη πριν την πανδημία δεν εντάσσονται στην ανωτέρω  ρύθμιση  

·         Οι επιστρεπτέες προκαταβολές δεν εντάσσονται στην ρύθμιση αλλά θα αποπληρωθούν σε δόσεις από τον Ιανουάριο του 2022.

·         Εάν δεν πληρωθούν οι δύο δόσεις,  χάνεται η ρύθμιση.

·         Με  τη ρύθμιση χορηγείται ασφαλιστική  και φορολογική ενημερότητα.

·         Οι πληττόμενοι οφειλέτες που έχασαν τη ρύθμιση των 120 έχουν τη δυνατότητα να επανενταχθούν στην προηγούμενη – παλιά -ρύθμιση

 

 

 

 

 

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Τσαπατσάρης Γρηγόριος