Ζήσης Τζηκαλάγιας

Η Τοπική Κοινότητα Οινόης και ο Δήμος Καστοριάς πρωτοτύπησαν πανελλήνια.Ανήγειραν μαρμάρινη αναθηματική στήλη τιμώντας τους 18 Οινοΐτες αγνοουμένους που πολέμησαν στο ΑΝΤΆΡΤΙΚΟ ΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ 1914- 1923.Όπως ανέλυσε γλαφυρότατα ο ιστοριοδίφης Καθηγητής κ.Ευστάθιος Πελαγίδης,από όλους τους χριστιανικούς πληθυσμούς της Ανατολίας μόνον οι Έλληνες του Δυτικού Πόντου δημιούργησαν αντάρτικα σώματα πολέμησαν και αντιστάθηκαν στην οργανωμένη τουρκική θηριωδία. […]