ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΣΕΤΙΚΟΥ

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει ότι από 2 Σεπτεμβρίου έως και 6 Σεπτεμβρίου στο γραφείο της Αναπληρώτριας Προϊσταμένης του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής,  κ. Θεοδότας Κουτλεμάνη, στο κτίριο του Β΄ Δημοτικού Παιδικού Σταθμού, στην οδό 11ης Νοεμβρίου 8, θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για τις εγγραφές των παιδιών του Βρεφικού Σταθμού (όχι του Παιδικού) του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

Λόγω της υποβολής αυξημένου αριθμού vouchers, από τις ωφελούμενες μητέρες του Βρεφικού Σταθμού, που ξεπερνά την δυναμικότητα του σταθμού, θα πρέπει να προβούμε σε επιλογή με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

Προκειμένου η διαδικασία επιλογής να ολοκληρωθεί άμεσα παρακαλείσθε οι αιτούσες μητέρες για τα παρακάτω:

  1. Να έχετε μαζί σας κατά την εγγραφή
  • Αστυνομική ταυτότητα
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, ληξιαρχική πράξη γέννησης του παιδιού ή/και ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης
  • Βεβαίωση εργοδότη ότι είστε εργαζόμενη και αντίγραφο αναγγελίας πρόσληψης της αιτούσας/του αιτούντος ή της σύμβασης μαζί με το έντυπο Ε4 (ετήσιος πίνακας προσωπικού), για εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα
  • Βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ ή κάρτα ανεργίας σε ισχύ για τις άνεργες μητέρες
  • Βεβαίωση με τα οριστικά αποτελέσματα όπου διαφαίνονται τα μόρια της κάθε ωφελούμενης (την εκτυπώνετε από τον ιστότοπο της ΕΕΤΑΑ από την εφαρμογή με τα οριστικά αποτελέσματα)
  • Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος των γονέων
  • Για την εγγραφή παιδιού, αλλοδαπών γονέων, εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η άδεια παραμονής στη χώρα σε ισχύ, των γονέων και του νηπίου
  1. Θα παραλάβετε από εμάς και θα συμπληρώσετε
  • Την αίτηση εγγραφής