Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα αγιασμού των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Σας κοινοποιούμε το πρόγραμμα αγιασμού των σχολικών μονάδων της περιφερείας μας, την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.
Α/Α
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΩΡΑ ΑΓΙΑΣΜΟΥ
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

1 1ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
2 2ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
3 3ο Γενικό Λύκειο Καστοριάς 12.30 μ.μ.
4 Εσπερινό Γενικό Λύκειο Καστοριάς 19.00
5 Γενικό Λύκειο Μεσοποταμίας 10.00 π.μ.
6 1ο Γυμνάσιο Καστοριάς 10.00 π.μ.
7 2ο Γυμνάσιο Καστοριάς 10.30 π.μ.
8 3ο Γυμνάσιο Καστοριάς 12.00 μ.μ.
9 4ο Γυμνάσιο Καστοριάς 9.00 π.μ.
10 Εσπερινό Γυμνάσιο Καστοριάς 19.00
11 Μουσικό Γυμνάσιο Καστοριάς 10.30 π.μ.
12 Γυμνάσιο Μανιάκων 10.30 π.μ.
13 Γυμνάσιο Μαυροχωρίου 10.15 π.μ.
14 Γυμνάσιο Μεσοποταμίας 10.00 π.μ.
15 Γυμνάσιο Πενταβρύσου 11.00 π.μ.
16 Γυμνάσιο Οινόης 09.30π.μ.
17 Γυμνάσιο Κορησού 10.00 π.μ.
18 ΕΠΑΛ Καστοριάς 09.00 π.μ.
19 Εσπερινό ΕΠΑΛ Καστοριάς 19:00
20 Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Καστοριάς 10.30 π.μ.

ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

1 Γενικό Λύκειο Άργους Ορεστικού 11.00 π.μ.
2 1ο Γυμνάσιο ΆργουςΟρεστικού 11.00 π.μ.
3 2ο Γυμνάσιο Άργους Ορεστικού 10.00 π.μ.
4 Γυμνάσιο Βογατσικού 09.45π.μ.
5 ΕΠΑΛ Άργους Ορεστικού 9.30 π.μ.
6 Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Άργους Ορεστικού 11.00 π.μ.
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ
1 Γενικό Λύκειο Νεστορίου 11.00 π.μ.
2 Γυμνάσιο Νεστορίου 11.00 π.μ.
Η Δ/ντρια της Δ.Δ.Ε Καστοριάς
Όλγα Βασιλειάδου