Τι θα πληρώνουν οι πολίτες στους συμβολαιογράφους για τις γονικές παροχές

Αφορολόγητες θα είναι από 1η Οκτωβρίου, ως γνωστόν, οι γονικές παροχές ακινήτων έως το ποσό των 800.000 ευρώ, όπως εξήγγειλε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 85ης ΔΕΘ.

Ποσά περιουσίας που υπερβαίνουν το όριο των 800.000 ευρώ θα φορολογούνται με τον ισχύοντα ανώτατο συντελεστή του 10%.

Βεβαίως, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να πληρώσουν τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι αποδίδοντας τον ΦΠΑ θα φέρνουν έσοδα στα δημόσια ταμεία.

Οι συμβολαιογραφικές αμοιβές  για διανομές ακινήτων, γονικές παροχές, δωρεές εν ζωή, αγοραπωλησίες ακινήτων κ.α. υπολογίζονται -χωρίς τον ΦΠΑ- ως εξής:

Για ποσό έως 120.000 ευρώ ποσοστό 0,80% (μειώθηκε από 1% βάσει του ΦΕΚ 2170/9-10-15 τεύχος Β)

Για ποσό 120.000,01-380.000 ευρώ ποσοστό 0,70%

Για ποσό 380.000,01-2.000.000 ευρώ ποσοστό 0,65%

Για ποσό 2.000.000,01-5.000.000 ευρώ ποσοστό 0,55%

Για ποσό  5.000.000,01-8.000.000 ευρώ ποσοστό 0,50%

Για ποσό 8.000.000,01-10.000.000 ευρώ ποσοστό 0,40%

Για ποσό 10.000.000,01-12.000.000 ευρώ ποσοστό 0,30%

Για ποσό 12.000.000,01-20.000.000 ευρώ ποσοστό 0,25%

Επιπλέον των ανωτέρω δικαιούται να λάβει πάγιο ποσό 20 ευρώ.

Επιπλέον της ως άνω αναλογικής αμοιβής ο συμβολαιογράφος δικαιούται για κάθε πρόσθετο (Β) φύλλο της πράξεως πέντε (5) ευρώ και για κάθε φύλλο αντιγράφου αυτής εφόσον τα αντίγραφα αυτά εκδίδονται αμέσως μετά την κατάρτιση της πράξεως, τέσσερα (4) ευρώ.  Επίσης για τη συμπλήρωση κάθε δήλωσης φόρου καθώς και για κάθε φύλλο αντικειμενικής αξίας ο συμβολαιογράφος δικαιούται δέκα (10) ευρώ.

Όλες οι ανωτέρω αμοιβές δεν συμπεριλαμβάνουν ΦΠΑ 24%