Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Εγκρίθηκαν την Τρίτη 12 Οκτωβρίου 2021, από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας:

  • Η Προγραμματική Σύμβαση του έργου «Επισκευή και συντήρηση Δημοτικής οδού από Ε.Ο. Κοζάνης –Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση “Μπούνος”». Το έργο είναι προϋπολογισμού 472.500,00€ (με Φ.Π.Α.) Το έργο θα βελτιώσει τις οδικές υποδομές και παράλληλα αναβαθμίζει την ποιότητα της μετακίνησης των Δυτικομακεδόνων.

 

  • Η Προγραμματική Σύμβαση, του έργου «Βελτίωση οδού Φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγιάς». Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/ Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης σε συνεργασία µε τον ∆ήµο Βοΐου και στο πλαίσιο της βελτίωσης της οδού πρόσβασης στον οικισµό της Σιάτιστας από την ∆υτική πλευρά, αποφάσισαν από κοινού ότι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης θα χρηµατοδοτήσει και θα κατασκευάσει το έργο συνολικού προϋπολογισµού 720.000,00€ µε Φ.Π.Α. Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο που έχουν ανάγκη οι κάτοικοι και που θα βελτιώσει την καθημερινότητά τους.

 

  • Η διάθεση πίστωσης για το έργο «Επέκταση αρδευτικού δικτύου Πλατανορεύματος στην περιοχή Τζίτζιφος» προϋπολογισμού 73.000,00€

 

  • Η διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια αγωγών για την αποκατάσταση βλαβών στο αρδευτικό Δίκτυο του ΤΟΕΒ Σερβίων.

Η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας εργάζεται σκληρά για την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών που θα βελτιώσουν και θα αναβαθμίσουν την ζωή των κατοίκων. Μια δέσμευση που υπηρετεί με γνώμονα το κοινό καλό.