ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ – ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2021, ανήλθε σε 976.699 άτομα. Από αυτά 575.801 (ποσοστό 58,95%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 400.898 (ποσοστό 41,05%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 341.900 (ποσοστό 35,01%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 634.799  (ποσοστό 64,99%).
  2. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Οκτώβριο 2021, ανήλθε σε 11.064 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 3.935 (ποσοστό 35,57%) και οι γυναίκες σε 7.129 (ποσοστό 64,43%).
  3. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Οκτώβριο 2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 104.184 άτομα, από τα οποία οι 97.143 (ποσοστό 93,24%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 7.041 (ποσοστό 6,76%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 42.158 (ποσοστό 40,46%)  και οι γυναίκες σε 62.026  (ποσοστό 59,54%).

Από το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων 86.259  (ποσοστό 82,79%) είναι κοινοί, 1.439 (ποσοστό 1,38%) είναι οικοδόμοι, 7.041 (ποσοστό 6,76%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 1.157 (ποσοστό 1,11%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 8.084 (ποσοστό 7,76%) είναι εκπαιδευτικοί, και 204 (ποσοστό 0,20%) είναι λοιποί.


 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2021

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 947.292 987.763 40.471 4,27%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 137.197 104.184 -33.013 -24,06%

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2020

  ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2020

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.043.709 987.763 -55.946 -5,36%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 166.035 104.184 -61.851 -37,25%

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2021

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 341.900 35,01% 3.935 35,57% 42.158 40,46%
Γυναίκες 634.799 64,99% 7.129 64,43% 62.026 59,54%
Σύνολο

 

976.699 100,00% 11.064 100,00% 104.184 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 7.653 0,78% 0 0,00% 67 0,06%
20-24  ετών 54.283 5,56% 165 1,49% 4.567 4,38%
25-29 ετών 94.644 9,69% 281 2,54% 14.250 13,68%
30-44  ετών 340.597 34,87% 1.879 16,98% 44.993 43,19%
45-54 ετών 236.174 24,18% 2.495 22,55% 24.417 23,44%
55-64 ετών 192.193 19,68% 3.887 35,13% 14.516 13,93%
65 ετών και άνω 51.155 5,24% 2.357 21,30% 1.374 1,32%
Σύνολο

 

976.699 100,00% 11.064 100,00% 104.184 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

90.585 9,27% 2.068 18,69% 3.806 3,65%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

268.452 27,49% 5.163 46,66% 20.734 19,90%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 450.736 46,15% 3.339 30,18% 47.412 45,51%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 166.926 17,09% 494 4,46% 32.232 30,94%
Σύνολο

 

976.699 100,00% 11.064 100,00% 104.184 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

859.343 87,98% 9.361 84,61% 95.669 91,83%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.643 2,22% 265 2,40% 1.595 1,53%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 95.713 9,80% 1.438 13,00% 6.920 6,64%
Σύνολο

 

976.699 100,00% 11.064 100,00% 104.184 100,00%

 

 

 

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.