Δ.Δ.Ε. Καστοριάς: Ημερίδα – Ομιλία ειδικής αγωγής ΕΝΕΕΓΥΛ

Πρόγραμμα ημερίδας 1 Δεκεμβρίου 2021

Προεδρείο: Τζιλίνης Αναστάσιος, Πάλλα Μαριαρένα

18:00 Χαιρετισμοί :

Βασιλειάδου Όλγα, Διευθύντρια ΔΔΕ Καστοριάς

Νιάκα Ευγενία, Συντονίστρια εκπ/κου έργου ειδικής αγωγής Δυτ. Μακεδ.

Πάλλα Μαριαρένα, Πρόεδρος ΑΜΚΕ Κων/νος  Σιαμπανόπουλος

Πάτρας Ιωάννης, Πρόεδρος Συλλόγου γονέων

Τζιλίνης Αναστάσιος, Δ/ντης ΕΝΕΕΓΥΛ Καστοριάς

 

18:30 Ομιλία κ. Αυγουλά Ευαγγέλου

 

19:15-19:30 Ερωτήσεις