Σεμινάριο από το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας)

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας) διοργανώνει σεμινάριο με θέμα:

“ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ myData”


E-mail για κατάθεση αιτήσεων: oee5pt@oe-e.gr

Πληροφορίες στο τηλέφωνο: 2461027783