ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΟΑΕΔ – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ  2021

Α.  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΟΑΕΔ

  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση εργασίας (αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, ανήλθε σε 1.100.099 άτομα. Από αυτά 579.400 (ποσοστό 52,67%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 520.699 (ποσοστό 47,33%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες ανέρχονται σε 400.328 (ποσοστό 36,39%) και οι  γυναίκες ανέρχονται σε 699.771  (ποσοστό 63,61%).
  1. Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων εργασία), για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, ανήλθε σε 9.267 άτομα. Οι άνδρες ανέρχονται σε 3.392 (ποσοστό 36,60%) και οι γυναίκες σε 5.875 (ποσοστό 63,40%).
  2. Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων[1], για τον μήνα Δεκέμβριο 2021, (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 219.039 άτομα, από τα οποία οι 113.237 (ποσοστό 51,70%) είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτουμένων και οι 105.802 (ποσοστό 48,30%) είναι εποχικοί τουριστικών  επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 93.028 (ποσοστό 42,47%)  και οι γυναίκες σε 126.011  (ποσοστό 57,53%).

Από το σύνολο των επιδοτουμένων ανέργων 95.173  (ποσοστό 43,45%) είναι κοινοί, 1.768 (ποσοστό 0,81%) είναι οικοδόμοι, 105.802 (ποσοστό 48,30%) είναι εποχικοί τουριστικών επαγγελμάτων, 14.113 (ποσοστό 6,44%) είναι εποχικοί λοιποί (αγροτικά), 2.005 (ποσοστό 0,92%) είναι εκπαιδευτικοί, και 178 (ποσοστό 0,08%) είναι λοιποί.

 

 

Β: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2021

  ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.091.618 1.109.366 17.748 1,63%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 127.544 219.039 91.495 71,74%

 

 

Γ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΑΠΟ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ 2020

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2020

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

2021

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΩΝ 1.181.296 1.109.366 -71.930 -6,09%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ 202.504 219.039 16.535 8,17%

 

 

Δ: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΤΑ ΦΥΛΟ, ΗΛΙΚΙΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΙ

ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2021

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Άνδρες 400.328 36,39% 3.392 36,60% 93.028 42,47%
Γυναίκες 699.771 63,61% 5.875 63,40% 126.011 57,53%
Σύνολο

 

1.100.099 100,00% 9.267 100,00% 219.039 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
15-19  ετών 8.427 0,77% 0 0,00% 399 0,18%
20-24  ετών 65.515 5,96% 138 1,49% 13.642 6,23%
25-29 ετών 107.640 9,78% 224 2,42% 27.818 12,70%
30-44  ετών 384.978 34,99% 1.511 16,31% 87.943 40,15%
45-54 ετών 269.494 24,50% 2.070 22,34% 55.140 25,17%
55-64 ετών 210.466 19,13% 3.245 35,02% 31.090 14,19%
65 ετών και άνω 53.579 4,87% 2.079 22,43% 3.007 1,37%
Σύνολο

 

1.100.099 100,00% 9.267 100,00% 219.039 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Χωρίς εκπαίδευση

 

103.142 9,38% 1.693 18,27% 12.780 5,83%
Υποχρεωτική εκπαίδευση

(έως 3η Γυμνασίου)

308.598 28,05% 4.384 47,31% 60.357 27,56%
Δευτεροβάθμια εκπαίδευση 513.842 46,71% 2.792 30,13% 110.243 50,33%
Τριτοβάθμια εκπαίδευση 174.517 15,86% 398 4,29% 35.659 16,28%
Σύνολο

 

1.100.099 100,00% 9.267 100,00% 219.039 100,00%

 

  ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ [ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΛΟΙΠΟΙ [ΜΗ ΑΝΑΖΗΤΟΥΝΤΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑ] Ποσοστό % ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ Ποσοστό %
Έλληνες Υπήκοοι

 

943.999 85,81% 7.873 84,96% 175.548 80,14%
Υπήκοοι χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης 29.509 2,68% 224 2,42% 9.325 4,26%
Υπήκοοι τρίτων χωρών 126.591 11,51% 1.170 12,63% 34.166 15,60%
Σύνολο

 

1.100.099 100,00% 9.267 100,00% 219.039 100,00%

 

Για περισσότερο αναλυτικά στατιστικά στοιχεία στο σύνολο της χώρας και σε επίπεδο Περιφέρειας καθώς και συνοπτικές εκθέσεις εγγεγραμμένης ανεργίας, βλ. www.oaed.gr  /Στατιστικά/Στατιστικά Στοιχεία.

[1] Σύμφωνα με την ισχύουσα διοικητική διαδικασία, η πρώτη πληρωμή γίνεται 37 ημέρες μετά την εγγραφή του δικαιούχου επιδόματος ανεργίας.