Στα 591 εκατ. τα υπερκέρδη των εταιρειών ενέργειας