Οι τερματισμοί και των τριών σημερινών αγώνων του TRIMORE Καστοριά 2022 στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας

Οι τερματισμοί και των τριών σημερινών αγώνων του TRIMORE Καστοριά 2022 στο Πάρκο Ολυμπιακής Φλόγας

IROMAN – ISOMAN – Ολυμπιακό Τρίαθλο

  

 

 

 

 

ΠΗΓΗ:https://fouit.gr/