Οι παρεμβάσεις μας σε όλο το εύρος του Δήμου Καστοριάς είναι συνεχείς!

Οι παρεμβάσεις μας σε όλο το εύρος του Δήμου Καστοριάς είναι συνεχείς!
⚒ Επέκταση κοιμητηρίων, ανακατασκευή κιόσκι, κατασκευή τοιχίων και παγκάκια στον οικισμό Κεφαλαρίου!
Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα, άτομα που στέκονται, δέντρο, εξωτερικοί χώροι και κείμενο