Την Τετάρτη 31 Μαΐου 2017 και ώρα 19:00, στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η  τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις.
2.           Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος εκτελεστέων έργων έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής
3.           Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 του Ν. Π. Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας και Αθλητισμού Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Δ.Σ. Νομικού Προσώπου
4.           Έγκριση 3ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2017 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής A)θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς έτους 2016. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
6.           Έγκριση οικονομικού απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Β)θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς έτους 2016. Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας
7.           Έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίου της πόλης Καστοριάς (Ι. Ν. Αγίων Πάντων) Εισήγηση Αντ/ρχου

Μ. Αντωνίου

– Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

8.           Συμπλήρωση – τροποποίηση της υπ’ αριθ. 319/16 προγενέστερης απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη δημιουργία ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ», ως προς το χώρο στέγασής του. Εισήγηση Αντ/ρχου

Λ. Ζήση

9.           Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων με τίτλο «2ο Φεστιβάλ της Αυλής» στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα – Έγκριση δαπανών. Εισήγηση Αντ/ρχου

Λ. Παπαδημητρίου

10.       Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού & Επιμορφωτικού Συλλόγου Κορησού «Ο Άγιος Διονύσιος» για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

Ι. Τόμου

11.       Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού Συλλόγου Φωτεινής για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.

Ι. Τόμου

12.       Καθορισμός χρόνου διεξαγωγής εμποροπανηγύρεως στη Δ. Κ. Μεσοποταμίας – Συγκρότηση Επιτροπής Διαχείρισης Εμποροπανηγύρεως. Εισήγηση Αντ/ρχου

Λ. Ζήση – Απόφαση Δ.Κ. Μεσοποταμίας

13.       Έγκριση συνδιοργάνωσης τουρνουά παιδικού ποδοσφαίρου με τον αθλητικό σύλλογο Χιλιοδένδρου “Κεραυνός” και την ακαδημία ποδοσφαίρου Χιλιοδένδρου “Πήγασος” – Έγκριση κάλυψης μέρους εξόδων του τουρνουά. Εισήγηση Αντ/ρχου

Λ. Ζήση

14.       Έγκριση επιχορήγησης του Επιμορφωτικού Συλλόγου Ζουζουλιωτών για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Αντ/ρχου

Ε. Στεργιόπουλου

15.       Έγκριση επιχορήγησης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού για την κάλυψη μέρους εξόδων ενόψει των εκδηλώσεων “Λιμναίες Πολιτιστικές Πτυχές”. Εισήγηση Αντ/ρχου

Ε. Στεργιόπουλου

16.       Έγκριση επιχορήγησης του Πολιτιστικού & Αθλητικού Συλλόγου ΠΑΣ ΛΕΥΚΗΣ για κάλυψη μέρους εξόδων εκδηλώσεων. Εισήγηση Αντ/ρχου

Ε. Στεργιόπουλου

17.      

Υποβολή αιτήματος προς τη Δ/νση Δασών Καστοριάς για έγκριση υλοτόμησης δημόσιων δασικών εκτάσεων για την κάλυψη αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων Δενδροχωρίου, Ιεροπηγής και Αγίας Κυριακής του Δήμου Καστοριάς.

Εισήγηση Αντ/ρχου

Π. Δάγγα

18.      

Λήψη γνωμοδοτικής απόφασης για παραχώρηση δημόσιας έκτασης στο αγρόκτημα Χιλιοδένδρου για την κατασκευή πρόχειρου σταυλικού καταλύματος.

Εισήγηση Αντ/ρχου

Π. Δάγγα

19.       Λύση σύμβασης, που συνάφθηκε μεταξύ του Δήμου και ιδιώτη, με αντικείμενο την περισυλλογή αδέσποτων ζώων. Εισήγηση Αντ/ρχου

Π. Δάγγα

20.       Έγκριση επιχορήγησης του Σωματείου Ο.Π.Α.Κ. (Ομάδα Προστασίας Αδέσποτων Καστοριάς) για διοργάνωση εκδήλωσης. Εισήγηση Αντ/ρχου

Π. Δάγγα

21.       Έγκριση παράτασης χρονοδιαγράμματος εκπόνησης της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) Δ. Ε. Αγίας Τριάδας». Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
22.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στην πλατεία Βαν Φλητ. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
23.       Λήψη κανονιστικής απόφασης για παραχώρηση ή μη δικαιώματος χρήσης κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων στη Δ. Κ. Μεσοποταμίας. Απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
24.      

Αντικατάσταση τακτικού μέλους – Προέδρου της Επιτροπής εκτίμησης και καταμέτρησης προσκυρούμενων δημοτικών εκτάσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1080/80 και του άρθρου 186 του Ν. 3463/2006.

Σχετική αίτηση
25.       Εκ νέου έγκριση σχεδίου Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α) «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας Δήμου Καστοριάς» της Πράξης «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας σε Τοπικό Επίπεδο». Εισήγηση Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας
26.       Έγκριση διενέργειας προμήθειας καυσίμων & λιπαντικών Δήμου και Νομικών Προσώπων του Δήμου, περιόδου 2017-2018. Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας  Περιβάλλοντος & Πρασίνου
27.       Προσφυγή σε διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης για τη συντήρηση και επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου. Εισήγηση Δ/νσης Καθαριότητας  Περιβάλλοντος & Πρασίνου
28.       Έγκριση διενέργειας προμηθειών ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του Δήμου, περιόδου 2017-2018. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών
29.       Αποδέσμευση πίστωσης προϋπολογισμού που είχε διατεθεί με προηγούμενη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών
30.       Έγκριση διάθεσης πιστώσεων. Εισήγηση Δ/νσης Οικ/κών
31.      

Ανανέωση άδειας παραγωγού – πωλητή λαϊκής αγοράς.

Εισήγηση Δ/νσης Τοπικής & Οικονομικής Ανάπτυξης
32.      

Εξέταση ένστασης του αναδόχου του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ.Δ. ΒΥΣΣΙΝΙΑΣ» κατά της με αριθμ. 3819/17-2-2017 απόφασης της Δ)νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Καστοριάς.

Ενημερωτικό σημείωμα Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
33.       Έγκριση Πρωτοκόλλων Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Σχετικά πρωτόκολλα
34.       Ορισμός μελών για τη συγκρότηση Επιτροπών Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων. Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
35.       Έγκριση 6ης παράτασης εκτέλεσης εργασιών του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
36.       Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.(Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών) με 1η συμπληρωματική σύμβαση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8 ου  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών
37.       Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ 1ου & 8ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ». Εισήγηση Δ/νσης Τεχν. Υπηρεσιών

 

 

 

 

 

 

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.