Από τις 20/09/2017 έως και τις 26/09/2017 το πανηγύρι του Άργους Ορεστικού.  Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής;  Αναλυτικά τα ποσά που θα πρέπει να καταβάλλουν οι εκθέτες. Ειδικές τιμές για τους δημότες του Δήμου Άργους Ορεστικού.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού ανακοινώνει τη διεξαγωγή της ετήσιας εμποροπανήγυρης στην πόλη του Άργους Ορεστικού το διάστημα από 20/09/2017 έως και 26/09/2017 και καλεί όσους επιθυμούν να λάβουν μέρος σε αυτή, να υποβάλλουν σχετική αίτηση συμμετοχής στο γραφείο αδειοδοτήσεων του Δήμου.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εμποροπανήγυρη έχουν τα φυσικά ή και νομικά πρόσωπα ως εξής:

α) Επαγγελματίες έμποροι που νόμιμα δραστηριοποιούνται αποκλειστικά σε υπαίθριες αγορές (υπαίθριοι πωλητές),

β) Κάτοχοι άδειας συμμετοχής σε Κυριακάτικες αγορές,

γ) Κάτοχοι άδειας πωλητή λαϊκών αγορών (παραγωγοί & επαγγελματίες),

δ) Κάτοχοι άδειας άσκησης υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου & στάσιμου),

ε) Λοιποί έμποροι,

στ) Κάτοχοι άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος

ζ) Άτομα που τα τελευταία 5 χρόνια ασκούν συναφή δραστηριότητα ή κατά τα τελευταία 5 χρόνια ασκούσαν τη δραστηριότητα αυτή στην Εμποροπανήγυρη.

Ο ακριβής αριθμός των θέσεων που έχει δικαίωμα να ζητήσει ο κάθε εκθέτης, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις (4) (Δυνατότητα υπέρβασης των τεσσάρων (4) θέσεων θα υπάρχει μόνο στο σημείο της εισόδου του σκεπαστού από την πλατεία, όπου θα εκμισθώνονται και οι έξι θέσεις μαζί).

Ο καθορισμός των χώρων, των ειδών πώλησης και οι αντίστοιχες τιμές συμμετοχής όπου ενσωματώνονται και τα ποσά που αναλογούν σε κάθε χρήστη κατ’ επιμερισμό των δαπανών για την ηλεκτροδότηση, φύλαξη, καθαριότητα και στεγάστρου, έχουν ως εξής:

 • Για τα Περίπτερα με αριθμό από 1 έως και 368 και από 494 έως 502 : η τιμή ορίζεται σε 780€ με δυνατότητα προέκτασης και 730€ χωρίς δυνατότητα προέκτασης. Οι αντίστοιχες τιμές για τους Δημότες ορίζεται σε 350€ και 330€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 545€ και 510€ αντίστοιχα Ο αριθμός 494 αφορά δύο θέσεις περιπτέρων με την εκάστοτε τιμή.
 • Για τα Περίπτερα με αριθμό από 369 έως 448 και από 465 έως και 493 : η τιμή ορίζεται σε 495€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 220€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€.

 

 • Για τα Περίπτερα με αριθμό από 449 έως και 464 : η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€.
 • Για τα Περίπτερα με αριθμό από 503 έως και 568 : η τιμή ορίζεται σε 350€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 160€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 250€.
 • Για τα περίπτερα των χαλιών από Νο1 έως και Νο40 η τιμή ορίζεται σε 300€.
 • Για τα περίπτερα της ανοικτής Νησίδας της οδού Ίωνος Δραγούμη και από Νο1 έως και Νο15 η τιμή ορίζεται σε 445€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 200€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 315€ .
 • Για τα περίπτερα χωρίς ρεύμα και κατασκευή του Δήμου η τιμή ορίζεται σε 145€ ανά τρίμετρο. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζονται σε 65€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 100€ .
 • Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση βιβλίων η τιμή ορίζεται σε 70€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 30€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 50€ .
 • Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν για την προβολή και πώληση ειδών λαϊκής τέχνης (και μέχρι 2 περίπτερα) η τιμή ορίζεται σε 530€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 240€ και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 370€.
 • Για τις ψησταριές Νο1 Νο2 και Νο3 η τιμή ορίζεται σε750€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€ (11€ κατασκευή και 5€ κατάληψη χώρου). Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2640€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 16€ (11€ κατασκευή και 5€ κατάληψη χώρου).
 • Για τις ψησταριές Νο4 έως και Νο13 η τιμή ορίζεται σε 3.420€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€ (11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου). Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 980€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 17€(11€ κατασκευή και 6€ κατάληψη χώρου).
 • Για τις ψησταριές Νο14 και Νο15 η τιμή ορίζεται σε 3.060€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€ € (11€ κατασκευή και 4€ κατάληψη χώρου). Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 620€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 15€ (11€ κατασκευή και 4€ κατάληψη χώρου).
 • Για τα Καφενεία Νο1 Νο2 και Νο3 η τιμή ορίζεται σε 800€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 2.880€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ € (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).
 • Για τα περίπτερα που θα χρησιμοποιηθούν ως Μπαρ , Σνακ Μπαρ κ.λ.π. (υγειονομικού ενδιαφέροντος) μεταξύ των περιπτέρων με αριθμό από 503 έως και 568: η τιμή ορίζεται σε 495€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€. Η αντίστοιχη τιμή για τους Δημότες ορίζεται σε 235€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου) και για τους Δημότες του Νομού Καστοριάς σε 345€ και για κάθε μέτρο προέκτασης επιπλέον 18€ (11€ κατασκευή και 7€ κατάληψη χώρου).

 

Πιθανές προεκτάσεις πέραν των κατασκευασμένων από το Δήμο είναι ευθύνη του εκθέτη μετά από άδεια του Δήμου

Η κατοχύρωση θέσης θα γίνεται με την εφάπαξ καταβολή του ποσού (που αντιστοιχεί στο τέλος χρήσεως του χώρου στο οποίο και έχουν ενσωματωθεί τα έξοδα οργάνωσης και λειτουργίας της εμποροπανήγυρης, αμέσως μετά το τέλος κάθε κλήρωσης και την ανάδειξη του δικαιούχου της θέσης, ενώ στην συνέχεια θα εκδίδεται η άδεια συμμετοχής. Σε περίπτωση τυχόν αρνήσεως καταβολής του ποσού από τον κληρωθέντα, ενεργείται νέα κλήρωση, ο δε αρνηθείς την καταβολή του τέλους αποκλείεται από κάθε συμμετοχή του στις επόμενες κληρώσεις και εκπίπτει υπέρ του Δήμου το ποσό που καταβλήθηκε.

Όσον αφορά τους δημότες – εμπόρους του Άργους Ορεστικού δύνανται να καταβάλουν τα τέλη του χώρου, έως και την 12η ώρα της τρίτης(3η) ημέρας λειτουργίας της Εμποροπανήγυρης.

Το 50% του προκαθορισμένου τέλους για τις ψησταριές, τα καφενεία, τα καφέ μπαρ, σνακ μπαρ, τις πιτσαρίες κ.λ.π.θα προκαταβληθεί με την αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το υπόλοιπο 50% έως και την τρίτη (3η) ημέρα λειτουργίας της εμποροπανήγυρης. Τα τέλη που αφορούν συμπληρωματικά μέτρα κατάληψης για τις παραπάνω κατηγορίες (αν υπάρχουν), θα καταβληθούν αφού γίνει καταμέτρηση από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και όχι μετά την πέμπτη (5η) ημέρα λειτουργία της εμποροπανήγυρης.

 

 

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.