ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ  (2017-2018): Κλήρωση του 40ου Πρωταθλήματος Α’ Κατηγορίας

ΧΟΡΗΓΟΣ : Ελαστικά και Ζάντες Λιαχόπουλος Χ.

ΕΠΣ   –  1η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
6  ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟΥ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  2η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  3η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
           
           
 

 

ΕΠΣ   –  4η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
           
           
ΕΠΣ   –  5η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
           
           
ΕΠΣ   –  6η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
7 ΚΡΟΝΟΣ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
           
           
ΕΠΣ   –  7η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  8η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
           
           
ΕΠΣ   –  9η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
           
           
ΕΠΣ   –  10η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
           
           
ΕΠΣ   –  11η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ    
14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ 10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ    
2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 7 ΚΡΟΝΟΣ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
           
           
 

ΕΠΣ   –  12η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 1 ΓΡΑΜΜΟΣ ΜΑΥΡΟΧΩΡΙΟΥ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 14 ΠΑΟ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ    
11 ΔΟΞΑ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ 2 ΔΟΞΑ ΚΟΡΗΣΟΥ    
10 ΟΜΟΝΟΙΑ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟΥ 3 ΑΕ ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΩΝ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
           
           

 

ΕΠΣ   –  13η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 7 ΚΡΟΝΟΣ    

 

ΕΠΣ   –  14η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  15η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
0   0      
0   0      
 

ΕΠΣ   –  16η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  17η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
7 ΚΡΟΝΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  18η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  19η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
0   0      
0   0      
 

 

ΕΠΣ   –  20η  αγωνιστική

   
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  21η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  22η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  23η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
0   0      
0   0      
 

 

 

ΕΠΣ   –  24η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  25η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ 13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ    
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ    
2 ΚΟΡΗΣΟΣ 11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ    
3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ 10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    
4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ. 9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ    
5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ 7 ΚΡΟΝΟΣ    
0   0      
0   0      
ΕΠΣ   –  26η  αγωνιστική    
Α/Α ΓΗΠΕΔΟΥΧΟΣ (1) Α/Α ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΣ (2) ΣΚΟΡ
14 ΚΑΛΟΧΩΡΙ 1 ΜΑΥΡΟΧΩΡΙ    
13 ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ 2 ΚΟΡΗΣΟΣ    
12 ΚΑΛΛΙΘΕΑ 3 ΓΡΑΜΜΟΧΩΡΙΑ    
11 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ 4 ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣ.    
10 ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ 5 ΑΟ ΚΑΣΤΩΡ    
9 ΝΤΑΗΛΑΚΗ 6 ΧΙΛΙΟΔΕΝΔΡΟ    
7 ΚΡΟΝΟΣ 8 ΠΑΝΑΡΓΕΙΑΚΟΣ    
0   0      
0   0      

 

ΧΟΡΗΓΟΙ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018

Πρωτάθλημα Α’ Κατηγορίας: Ελαστικά και Ζάντες Λιαχόπουλος Χ.
Πρωτάθλημα Β’ Κατηγορίας: Καφέ “Rust”
Πρωτάθλημα  Μικτών: ΝEΩΝ-ΠΑΙΔΩΝ:  Iris Ketering – Ανδρεόπουλος
Κύπελλο Ερασιτεχνών: Bar Food “Η Πάπια”
Πρωτάθλημα Παιδικής Κατηγορίας: Velle Travel
Πρωτάθλημα Προπαιδικής Κατηγορίας: Ορίζοντες & Art box

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.