Με έξι θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Νεστορίου την ερχόμενη Δευτέρα  

Τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 9:00 π.μ. στην αίθουσα της Δημοτικής Βιβλιοθήκης “ΑΝΝΑΣ ΣΤΑΜΠΟΥΛΤΖΗ” θα πραγματοποιηθεί η Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεστορίου, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων πάνω στα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατανομή ποσού 9.306,02 € για την «κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων έτους 2017»

Θέμα 2ο: Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Σχολικό έτος 2018-2019

Θέμα 3ο: Καθορισμός τρόπου ανάθεσης της εργασίας «ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ» με αρ. μελέτης 56/2017 και προϋπολογισμό 53.090,60€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

Θέμα 4ο: Έγκριση των Πρωτοκόλλων Οριστικής Παραλαβής εργασιών –υπηρεσιών

Θέμα 5ο: Συγκρότηση Επιτροπής Παραλαβής Φυσικού Εδάφους για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ».

Θέμα 6ο: Έγκριση παραλαβής μελέτης από το Δημοτικό Συμβούλιο