Συμμετοχή του Δήμου Καστοριάς στην 7η Ελληνογερμανική Συνέλευση

 

Στην 7η Ελληνογερμανική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στο Sindelfingen, Bάδη-Βυρτεµβέργη  της Γερμανίας, από τις 9 εως τις 11  Νοεμβρίου 2017, συμμετείχε  ο Δήμος Καστοριάς με εκπρόσωπο τον Αντιδήμαρχο Αγροτικών Θεμάτων – Πολιτικής Προστασίας, Παναγιώτης Δάγγα. Στη συνέλευση συμμετείχαν ελληνικοί και γερμανικοί Δήμοι, Περιφέρειες και εκπρόσωποι της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ).

Η Ελληνογερμανική Συνέλευση είναι ένα ευρύ δίκτυο συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και γερμανικών περιφερειών, δήμων, οργανώσεων και φορέων της Κοινωνίας των Πολιτών.

Βάσει της Ελληνογερμανικής Συνέλευσης είναι η συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης της Γερμανίας και της κυβέρνησης της Ελλάδας που πραγματοποιήθηκε το 2010 με σκοπό τη εντατικοποίηση της διμερούς συνεργασίας με στόχο την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών, σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

Η 7η Ελληνογερμανική Συνέλευση, είχε τίτλο “ΔΥΝΑΜΗ ΜΑΣ Η ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ” και κατά τη διάρκειά της, έγιναν ενημερωτικές ξεναγήσεις και θεματικές συζητήσεις για μία σειρά θεμάτων που απασχολούν την τοπική αυτοδιοίκηση: Διαχείριση αποβλήτων, εναλλακτική ενεργειακή πολιτική στους Δήμους, τουρισμός,  ενεργή κοινωνία των πολιτών και αγροτική ανάπτυξη.

Ο Δήμος Καστοριάς συμμετέχει στη συνέλευση αυτή με άξονες συνεργασίας την προώθηση του τουρισμού, την προώθηση – ενίσχυση των γεωργικών προϊόντων και τη δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων και προγραμμάτων πρακτικής άσκησης στην Γερμανία.