Λαϊκή συνέλευση στο Βογατσικό για οικόπεδο του Ίωνα Δραγούμη

 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 85 του Ν.3852/2010  καλούμε  όλους τους κατοίκους και τους φορείς του χωριού μας να συμμετάσχουν στη λαϊκή  συνέλευση της Τοπικής Κοινότητάς Βογατσικού  που θα γίνει την 20η  Νοεμβρίου  2017 ημέρα Δευτέρα  και ώρα 20:00 στην αίθουσα της “ΛΕΣΧΗΣ” με θέμα συζήτησης τις τελευταίες εξελίξεις γύρω από το ιστορικό οικόπεδο του Ίωνα Δραγούμη,

 

Η παρουσία όλων σας κρίνεται απαραίτητη.

 

Ο Πρόεδρος Τοπικού Συμβουλίου

Γκασιώνης Στέργιος