ΕΠΣ Καστοριάς: Ποινές αγώνων 11-11-2017

Οι ποινές που επέβαλλε η Πειθαρχική Επιτροπή σύμφωνα με τις παρατήσεις στα Φ.Α. και  τις διατάξεις του Κ.Α.Π.