Ψήφισμα συμπαράστασης Δήμου Άργους Ορεστικού στους Δήμους Μάνδρας και Μεγαρέων

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Άργους Ορεστικού συνήλθε την Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 20:00, στο Δημοτικό κατάστημα, κατόπιν της
υπ’ αριθ. πρωτ. 12005/10-11-2017 πρόσκλησης του προέδρου, σε τακτική συνεδρίαση και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών του,

Ομόφωνα Αποφάσισε

Την έκδοση του κάτωθι ψηφίσματος:

Ψήφισμα Συμπαράστασης στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων,

Με βαθιά οδύνη εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας στον Δήμο Μάνδρας-Ειδυλλίας και στον Δήμο Μεγαρέων που επλήγησαν από τις φονικές πλημμύρες. Απευθύνουμε τα θερμά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων. Πρόκειται για μια ανείπωτη τραγωδία κι ευχόμαστε η Πολιτεία να σταθεί στο πλευρό όσων δοκιμάζονται.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 247/2017.

Έγινε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος                                                           

Αναστάσιος Ξανθόπουλος

Τα Μέλη