Σ.Γ.Κ.: Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το Δημιουργικό της 43ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς

Ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς  προσκαλεί όλες τις ενδιαφερόμενες εταιρίες να καταθέσουν προτάσεις για το Δημιουργικό της 43ης Διεθνούς Έκθεσης Γούνας Καστοριάς.

Οι προτάσεις πρέπει να κατατεθούν έως τις 15 Δεκεμβρίου 2017.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται  να επικοινωνήσουν  με τα γραφεία του Συνδέσμου στα τηλέφωνα 2467022353 – 23116 και στο e-mail  info@akf.gr