Νομαρχιακό Τμήμα ΑΔΕΔΥ Ν. Καστοριάς: «Ψήφισμα για μεταστέγαση των Δημοσίων Υπηρεσιών»

 

         Το Ν.Τ. της  ΑΔΕΔΥ  Καστοριάς  αποφάσισε ομόφωνα να προτείνει προς όλους  τους  αρμόδιους  φορείς  του Νομού να  προβούν  στις  απαραίτητες  ενέργειες  προκειμένου να επισπευτούν και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες για  τη  μεταστέγαση  των  όλων δημοσίων  υπηρεσιών σε  δημόσια  κτίρια  με απώτερο σκοπό να εξοικονομηθούν  οικονομικοί  πόροι  που  επιβαρύνουν  το δημόσιο προϋπολογισμό.

 

                                                                      

Η  Γραμματέας                                                                      Ο  Πρόεδρος

 

 

 

Κλεοπάτρα  Μαμιάκα                                                       Σταύρος  Νικολάου