Πρόσκληση παρουσίασης Στρατευσίμων . Κατάθεση Δελτίου Απογραφής γεννηθέντων του έτους 2000

Οι στρατεύσιμοι της κλάσης 2021 (γεννημένοι το έτος 2000) είναι υποχρεωμένοι να καταθέσουν Δελτίο Απογραφής (ΔΑ) κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους 2018 (02 Ιανουαρίου έως και 02 Απριλίου) στις κατά τόπους Στρατολογικές Υπηρεσίες, στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ή στις αρμόδιες Προξενικές Αρχές.

Οι στρατεύσιμοι μπορούν να προσέλθουν στην πλησιέστερη στον τόπο κατοικίας τους Στρατολογική Υπηρεσία ή Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) ανεξάρτητα με τον Δήμο εγγραφής τους στα μητρώα αρρένων.

Δικαιολογητικά:

  1. Δελτίο Αστυνομικής ταυτότητας ή Ελληνικό Διαβατήριο.
  2. Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
  3. Βεβαίωση ΑΜΚΑ

Για περισσότερες πληροφορίες στα τηλέφωνα :

Τμήμα μητρώων αρρένων Δήμου Καστοριάς 2467351118-181-182-183

ΚΕΠ Καστοριάς 2467021200, 2467350026

Στρατολογική Υπηρεσία Κοζάνης 2461350705-703