Υποχρεωτική χρέωση με Περιβαλλοντικό Τέλος στη χρήση πλαστικής σακούλας. Πρόστιμα από 500 έως και 1.000 ευρώ

Με την απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης –Οικονομικών –Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε πλήρη εναρμόνιση και συμμόρφωση της Κοινοτικής Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2015/720, από 1-1-2018 η σακούλα η οποία χρησιμοποιείται για τη μεταφορά πακέτου στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, θα χρεώνεται 4 λεπτά.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ:

  1. Στην απόδειξη της ταμειακής μηχανής εκτός από τα προϊόντα σερβιρίσματος –πακέτου, θα αναγράφεται και η λέξη περιβαλλοντικό τέλος 4 λεπτά (για την σακούλα).
  2. Η χρέωση αφορά τις σακούλες που έχουν πάχος τοιχώματος από 15  μέχρι 70 μικρά (μm), όπως ορίζεται επακριβώς στο άρθρο Ι παράγραφος 2 της απόφασης 180036/952 10 Αυγούστου 2017.
  3. Εξαιρούνται από την υποχρεωτική χρέωση, οι πολύ λεπτές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρότερο από 15 μικρά (μm).  Εννοούμε τις σακούλες για τοποθέτηση τροφίμων προ ταμείου. Το είδος αυτής της σακούλας χρησιμοποιούμε συνήθως στα σούπερ μάρκετ.
  4. Η σακούλα που χρησιμοποιούμε, έχει δεν έχει σήμανση, θα χρεώνεται κανονικά στα 4 λεπτά.
  5. Εξαιρούνται επίσης τα περίπτερα και οι έμποροι του  υπαίθριου εμπορίου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ:

α) Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, επιβάλλεται πρόστιμο στο κατάστημα από 500 έως 1000 ευρώ.

β) Εάν στη διάρκεια τριετίας εξακριβωθεί νέα παράβαση, το πρόστιμο διπλασιάζεται και σε περίπτωση νέας παράβασης στην ίδια χρονική διάρκεια το ποσό τριπλασιάζεται.

Προβλέπεται όμως, από την ίδια απόφαση των συναρμοδίων Υπουργών, να χορηγηθεί στον παραβάτη εύλογη προθεσμία για συμμόρφωση του.