Απογραφή Ζωϊκού Πληθυσμού εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων 2017

Από το τμήμα Κτηνιατρικής, της Διεύθυνσης Αγροτική Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς γνωστοποιείται έγγραφο του Υπ.Α.Α.Τ. με αρ. πρωτ. 256/17673/01.02.2018.

Σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό, το οποίο αποστέλλεται συνημμένως, ενόψει των διασταυρωτικών ελέγχων, που απαιτούνται για την πληρωμή των συνδεδεμένων ενισχύσεων, που αφορούν στο ζωικό κεφάλαιο για το έτος 2017, ο ΟΠΕΚΕΠΕ θα προβεί σε αίτημα χορήγησης στοιχείων από το ΟΠΣ Κτηνιατρικής στις 09.03.2018.

Για το λόγο αυτό,

  • όσοι εκτροφείς αιγοπροβάτων δεν έχουν κοινοποιήσει στην υπηρεσία μας την απογραφή του ζωικού τους κεφαλαίου για το 2017, καλούνται να το πραγματοποιήσουν άμεσα,
  • οι κάτοχοι βοοειδών, να δηλώσουν τις γεννήσεις, αλλά και τις τυχόν απώλειες των ζώων τους στην υπηρεσία μας.

Για περισσότερες πληροφορίες τμήμα Κτηνιατρικής, κα. Σμαράγδα Δημοπούλου, τηλ. 2467076023