Στο 21,2% η ανεργία το Α’ τρίμηνο του 2018 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν  στη Δυτική Μακεδονία 28,1%

Τα επίσημα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ  φανερώνουν ότι η απασχόληση μειώθηκε κατά 0,3% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, ένδειξη ότι δεν έχουν αποτυπωθεί ακόμα τα θετικά μηνύματα από το σκέλος του τουρισμού.

Ωστόσο, η απασχόληση καταγράφει άνοδο 1,8%, εάν η σύγκριση γίνει με το Α’ τρίμηνο του 2017. Επίσης, ο αριθμός των ανέργων μειώθηκε κατά 0,6% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και κατά 10,2% σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στις γυναίκες (26,2%), στα άτομα ηλικίας 15 – 19 ετών (55,2%), στη Δυτική Μακεδονία (28,1%) και στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει λίγες τάξεις του Δημοτικού (43,8%).

Αντίστροφα το μεγαλύτερο ποσοστό εργατικού δυναμικού παρατηρείται στους άνδρες (59,8%), στα άτομα ηλικίας 30 – 44 ετών (87,8%), στο νότιο Αιγαίο (55,5%), στα άτομα που έχουν ολοκληρώσει μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση (75,9%) και στα άτομα ξένης υπηκοότητας (66,4%).

Κατά το Α’ τρίμηνο του 2018, το μεγαλύτερο ποσοστό των απασχολούμενων εργάζονται ως μισθωτοί (65,6%), ενώ σημαντικό είναι και το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων χωρίς προσωπικό (22,7%). Το ποσοστό της μερικής απασχόλησης είναι 9,6% και 6,1% της προσωρινής εργασίας.

Η μερική απασχόληση εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και μειωμένη σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Τα επαγγέλματα που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων είναι οι εργαζόμενοι στην παροχή υπηρεσιών και οι πωλητές (22,9%) και οι επαγγελματίες (19,6%). Το μεγαλύτερο  ποσοστό των απασχολούμενων (43,7%) δηλώνει ότι το α’ τρίμηνο του 2018 εργάστηκε 40 – 47 ώρες την εβδομάδα. Υπάρχει όμως και ένα σημαντικό ποσοστό (25,6%) που δηλώνει ότι εργάστηκε 48 ή περισσότερες ώρες. Αντίστοιχα στο σκέλος των ανέργων τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ δείχνουν ότι οι βασικοί λόγοι που σταμάτησαν να εργάζονται είναι είτε γιατί απολύθηκαν (25%) είτε γιατί η εργασία τους ήταν περιορισμένης διάρκειας και τελείωσε (28,9%). Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανέργων εργαζόταν στους κλάδους των ξενοδοχείων και της εστίασης (22,3%). Στο 19,4% βρίσκεται το ποσοστό των ανέργων που δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο παρελθόν.

Το 68,4% των ανέργων αναζητά εργασία ένα έτος ή περισσότερο, δηλαδή κατατάσσονται στους μακροχρόνια ανέργους. Το 92,1% των ανέργων αναζητά εργασία πλήρους απασχόλησης. Επίσης, το 22,5% των ανέργων δήλωσε ότι δεν είναι εγγεγραμμένο στον ΟΑΕΔ, ενώ μόλις το 13,2% των ανέργων έλαβε κάποιο επίδομα ή βοήθημα από τον Οργανισμό.