Το νέο Δ.Σ. του Σύνδεσμου Ελλήνων Γουνοποιών

Σε συνέχεια των εκλογών της 05/06/2018, η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΓ είναι 11μελες. Συγκεκριμένα:

 1. Χατζησυμεωνίδης Γεώργιος – Πρόεδρος
 2. Σαλαγιάννης Κωνσταντίνος – Αντιπρόεδρος Α’
 3. Καρανικόλας Δημήτριος – Αντιπρόεδρος Β’
 4. Κουτσουλιώτας Μηνάς – Γενικός Γραμματέας
 5. Μαλεγκάνος Αθανάσιος – Ταμίας
 6. Γκόγκας Θεόδωρος – μέλος
 7. Δίτσιος Ναούμ
 8. Μιχαλόπουλος Νικόλαος
 9.  Λαγγιώτης Θωμάς
 10. Σαμαράς Ιωάννης
 11. Τσιουχαδάρης Δημήτριος