Για τη δράση «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» ενημερώθηκαν  τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Άργους Ορεστικού

 

Για την προκήρυξη της Δράσης του ΕΠΑΝΕΚ 2014-2020 «Ανοικτά Κέντρα Εμπορίου» (Open Malls) ενημερώθηκαν την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου και του Συλλόγου Καταστημάτων Εστίασης και Αναψυχής Άργους Ορεστικού.

Στόχος της είναι η ενίσχυση και τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται σε εμπορικές περιοχές και ειδικότερα σε περιοχές που διαθέτουν σημαντικούς πολιτιστικούς πόρους και τουριστική δύναμη.

Ο Δήμος Άργους Ορεστικού με την απαραίτητη συνεργασία των παραπάνω Συλλόγων, προτίθεται να υποβάλλει πρόταση στη συγκεκριμένη Δράση, που ξεκινά στις 29 Ιουνίου 2018, στοχεύοντας στην εκ βάθρων λειτουργική, αισθητική και οικονομική αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου της πόλης.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι στις επιλέξιμες δαπάνες περιλαμβάνονται αναπλάσεις πλατειών, κατασκευές πεζοδρομίων, υπογειοποιήσεις καλωδίων κοινής ωφέλειας, αναβάθμιση υπαίθριων πολιτιστικών και αθλητικών εγκαταστάσεων, δημιουργία χώρων στάθμευσης, εγκατάσταση συστημάτων έξυπνου οδοφωτισμού, εγκατάσταση στεγάστρων, εργασίες ανάδειξης των ίδιων των καταστημάτων, παρεμβάσεις για την προσβασιμότητα ΑΜΕΑ, free WiFi για τους καταναλωτές-επισκέπτες, φυτεύσεις πρασίνου, εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης της κυκλοφορίας κ.α.

Για τις παρεμβάσεις αυτές θα χρηματοδοτηθούν τόσο ο Δήμος, όσο και οι παραπάνω Σύλλογοι υποβάλλοντας κοινή πρόταση που θα στοχεύει στην κάλυψη του μέγιστου προϋπολογισμού ανά υποβαλλόμενη πρόταση, ύψους 1.900.000 €.