Ο πρ. Βουλευτής Καστοριάς Ζήσης Τζηκαλάγιας διοργανώνει εκδήλωση με θέμα: «ΚΑΣΤΟΡΙΑ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ»