Προσφορά εργασίας από επιχείρηση της Καστοριάς

Επιχείρηση αρτοποιίας-ζαχαροπλαστικής ζητάει προσωπικό για νυχτερινή εργασία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 6979 778 864. Ώρες επικοινωνίας 08:00-14:00