Με 4 θέματα στην ατζέντα της συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς την ερχόμενη Δευτέρα

 

Τη  Δευτέρα 19 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς  (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η 41η Οικονομική Επιτροπή  για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου (11ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2018
  2. Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2018
  3. Έγκριση του από 06-11-2018 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού (αποσφράγιση και έλεγχος δικαιολογητικών συμμετοχής – οικονομικής προσφοράς) για το έργο με τίτλο: «Εσωτερική οδοποιία Τ.Κ. Καλοχωρίου», Α.Μ. 103/2016, προϋπολογισμού 12.000,00€
  4. Επικύρωση ή μη του αποτελέσματος ηλεκτρονικής κλήρωσης για την απευθείας ανάθεση δημόσιας σύμβασης του έργου με τίτλο: «Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης στην Τ.Κ. Κορομηλιάς», Α.Μ. 82/2018, προϋπολογισμού 8.000,00€