17 θέσεις εργασίας για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και  Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς, σας ενημερώνει ότι, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΟΑΕΔ για το Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 5.500 ανέργων πτυχιούχων Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς, υπάρχουν και 17 θέσεις για το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής και  Αποκατάστασης του Γενικού Νοσοκομείου Καστοριάς και οι οποίες είναι οι εξής:

  • 10 θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής
  • 2 θέσεις ΤΕ Φυσικοθεραπείας
  • 1 θέση ΠΕ Λογοθεραπευτών
  • 1 θέση ΠΕ/ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών
  • 1 θέση ΤΕ Εργοθεραπευτών
  • 1 θέση ΠΕ Ψυχολόγων
  • 1 θέση ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

Η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους στο μητρώο του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, θα ολοκληρωθεί στις 03 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12η μεσημβρινή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να αντλήσετε περισσότερες πληροφορίες στο www.oaed.gr καθώς και να υποβάλετε τις ηλεκτρονικές σας αιτήσεις.