Με 9 θέματα συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Καστοριάς

 

Τη Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 18:00, να στο Δημοτικό Κατάστημα Καστοριάς (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα:

 

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΟ
1.           Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις.
2.           Επικύρωση Πρακτικού 23ης Τακτικής Συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Εισήγηση Προέδρου Δ.Σ.
3.           Έγκριση μετάβασης Δημάρχου στην Αθήνα για εκτέλεση υπηρεσίας. Εισήγηση Δημάρχου
4.           Επιβολή τελών, δικαιωμάτων και εισφορών οικον. έτους 2019 Δήμου Καστοριάς. Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής
5.           Έγκριση 5ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικον. έτους 2018 του Νομικού Προσώπου Κοινωνικής Προστασίας, Αλληλεγγύης, Παιδείας & Αθλητισμού του Δήμου Καστοριάς. Απόφαση ΔΣ

Νομικού Προσώπου

6.           Μεταβολές Σχολικών Μονάδων Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2019-2020. Απόφαση Δ.Ε.Π.
7.           Πρόταση για ίδρυση Πειραματικού Δημοτικού Σχολείου στο Δήμο Καστοριάς. Απόφαση Δ.Ε.Π.
8.           Συγκρότηση Επιτροπών Παρακολούθησης και Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016 οργανικών μονάδων Δήμου Καστοριάς. Πρακτικά κληρώσεων
9.           Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων και Προσφυγών, που κατατίθενται κατά της διαδικασίας διενέργειας Προμηθειών και Υπηρεσιών του Ν.4412/2016. Πρακτικά κληρώσεων