Η Μαρία Αντωνίου στην Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας με θέμα τις υδατοκαλλιέργειες

 

 

Με θέμα, «Υδατοκαλλιέργειες: Παρελθόν, παρόν και μέλλον στην Ελλάδα -Προβλήματα, στόχοι, προοπτικές», συνεδρίασε την Τετάρτη 12 Δεκεμβρίου 2018

 η Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας, με τη συμμετοχή της Μαρίας Αντωνίου η οποία στην παρέμβασή της ανέφερε μεταξύ άλλων και τα εξής:

 

«Απαιτούνται δημόσιες πολιτικές οι οποίες θα μπορέσουν να υπερκεράσουν τα όποια προβλήματα υπάρχουν για να βοηθηθεί η υδατοκαλλιέργεια, έτσι ώστε αφενός μεν να είμαστε ακόμη πιο δυνατοί και πιο ανταγωνιστικοί αφετέρου δε να συμβάλουν στην ανάκαμψη της οικονομίας και να δημιουργήσουν στέρεες βάσεις για ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια.

 

Σήμερα διαπιστώνουμε ότι οι δυνατότητες αύξησης της παραγωγικής δυνατότητας του κλάδου παραμένουν περιορισμένες, λόγω της έντονης γραφειοκρατίας και της πολυπλοκότητας του κανονιστικού πλαισίου, ωθώντας πολλές εταιρείες, προκειμένου να αυξήσουν την παραγωγική τους βάση, να στραφούν σε άλλες χώρες.

 

Για τον λόγο αυτό, πέρα από την επιχειρηματική βάση θα πρέπει να υπάρχει και μια ισχυρή ερευνητική και τεχνολογική παρουσία, ώστε να κρατήσει η χώρα μας τον ηγεμονικό ρόλο που κατέχει.

 

Στο παρελθόν έχουν υλοποιηθεί πολλά προγράμματα, που σχετίζονται με το κλάδο, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, τα οποία συνέβαλαν στην ανάπτυξη του κλάδου, όχι μόνο ως προς την απορρόφηση των κονδυλίων, αλλά κυρίως ως προς την αποτελεσματικότητά τους».