Σήμερα η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Άργους Ορεστικού με 8 θέματα

Παρακαλείσθε να προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 28 Δεκεμβρίου 2018, και ώρα 14:30 στο Δημαρχείο του Δήμου, με αντικείμενο τη λήψη απόφασης στα θέματα της ακόλουθης Ημερήσιας Διάταξης:

α/α

ΘΕΜΑ

1

Παραλαβή της μελέτης με τίτλο: «Μελέτες δεξαμενών ύδρευσης Δήμου Άργους Ορεστικού».Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

2

Έγκριση μετακινήσεων του Δημάρχου.

Εισηγητής: κ. Παναγιώτης Κεπαπτσόγλου.

3

Έγκριση της 12ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

4

Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

5

Συγκρότηση επιτροπών και ορισμός μελών επιτροπών για το έτος 2019.Εισηγητής: κ. Νικόλαος Χατζηκυριακίδης.

6

Διαγραφή παιδιών  από τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου.Εισηγητής: κ. Στέργιος Φιλιάδης.

7

Γνωμοδότηση σχετικά με τις προτεινόμενες θέσεις στάσεως της υπεραστικής γραμμής: «Καστοριάς – Γέρμα» που θα βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου.Εισηγητής: κ. Αλέξανδρος Καράτζιος

8

Έγκριση απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου που αφορά την  κατάρτιση και ψήφιση του προϋπολογισμού της επιχείρησης οικ. έτους 2019.Εισηγητής: κ.  Φώτιος Τατσίδης.

Οι κ.κ. δημοτικοί σύμβουλοι, οι πρόεδροι και οι εκπρόσωποι των κοινοτήτων μπορούν  να προσέρχονται στο δημοτικό κατάστημα και να ενημερώνονται για τα ανωτέρω θέματα   από τον φάκελο του Δημοτικού Συμβουλίου και τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο   Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αναστάσιος Ξανθόπουλος