Ο υπ. Δήμαρχος Γιάννης Κορεντσίδης με την παρέα του και με χάλκινα στη Μητροπόλεως (φωτογραφίες)

 

sentranews.gr