«Φρένο» στην αποχή των εξεταστών οδήγησης επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών, περέχοντάς τους επίδομα ύψους 240 ευρώ, ενώ την ίδια στιγμή το σχετικό νομοσχέδιο αποτελεί ίσως «παγίδα» για τους ίδιους αφού υποχρεούνται σε υπερωρίες χωρίς επιπλέον χρήματα.

Αναλυτικά, όπως προβλέπεται στπο σχέδιο νόμου που «Δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, για τη χορήγηση αδειών οδήγησης, άλλες διατάξεις για τις άδειες οδήγησης και λοιπές διατάξεις» το οποίο κατατέθηκε για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, καθορίζεται αποζημίωση ύψους διακοσίων σαράντα ευρώ για τους υπαλλήλους.

Επιπλέον, βάσει του νομοσχεδίου, το έργο της πρακτικής εξέτασης, καθώς και ο έλεγχος της εξέτασης υποψηφίων οδηγών πραγματοποιείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των υπηρεσιών και εκτός του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση.

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το σπροαναφερθέν ποσό καταβάλλεται υπό τον όρο ότι ο αριθμός των συμμετοχών κάθε υπαλλήλου, στην πρακτική εξέταση, δεν θα είναι μικρότερος των έξι (6) μηνιαίως. Ως εκ τούτουμ σε περίπτωση μικρότερου αριθμού συμμετοχών το παραπάνω ποσό θα περιορίζεται αναλογικά.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το τι προβλέπεται σε περίπτωση που οι εξεταστές κληθούν λόγω υπηρεσιακών αναγκών να πραγματοποιήσουν και περισσότερες των έξι (6) συμμετοχών. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται να παραστούν στην πρακτική εξέταση των υποψηφίων οδηγών χωρίς ν ατους καταβληθεί αποζημίωση.

dikaiologitika.gr