Καθηγητής Α.μεΑ.  στα Γρεβενά δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντά λόγω έλλειψης των κατάλληλων υποδομών στο σχολείο

Επιστολή διαμαρτυρίας  απέστειλε η Περιφερειακή Ομοσπονδία Α.μεΑ. Δυτικής Μακεδονίας για τον Εκπαιδευτικό Α.μεΑ.

 

Σύμφωνα με έγγραφη καταγγελία του εκπαιδευτικού Α.με.Α με κινητική αναπηρία κ. Κωνσταντίνου Μιχαλογιάννη που κοινοποιήθηκε στην ΕΣΑ.με.Α και στην ΠΟΑ.με.Α Δυτικής Μακεδονίας, έχει διατεθεί για 2ωρη απασχόληση στο 2ο Γυμνάσιο Γρεβενών. Η προσέγγιση τής αίθουσας διδασκαλίας, που βρίσκεται στο 2ο όροφο του κτιρίου, είναι πολύ δύσκολη λόγω έλλειψης ανελκυστήρα και συνεπώς είναι αδύνατη η απρόσκποπτη άσκηση των καθηκόντων του.

Γεγονός που παραβιάζει την κείμενη νομοθεσία, άρθρα 2 και 5 του Ν.4443/2016, περί εύλογων προσαρμογών στον εργασιακό χώρο απασχόλησης ατόμων με αναπηρία. Επιπροσθέτως η προσπάθεια του εν λόγω εκπαιδευτικού να είναι συνεπής στην εργασία του, είχε ως συνέπεια τον τραυματισμό του καθώς αγνοήθηκαν επιδεικτικά από την αρμόδια διεύθυνση το αίτημα και η ένστασή του για την μη τοποθέτησή του στην συγκεκριμένη σχολική μονάδα.

Διαμαρτυρόμαστε έντονα και καλούμε την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας καθώς και την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας,  να άρουν άμεσα την ανωτέρω απόφαση, να εφαρμόσουν την νομοθεσία και να σεβαστούν το δικαίωμα στην εργασία χωρίς εμπόδια.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος

Κούτσιανος Βασίλειος

H Γεν. Γραμματέας

Σιδηροπούλου Αγνή