Αύξηση 7,3% σημείωσε ο δείκτης μισθών στο λιανικό εμπόριο της χώρας το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2017, ενώ σε σύγκριση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου 2018 σημείωσε αύξηση 24,2%.

Με βάση έρευνα που πραγματοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ προκύπτουν επίσης τα εξής:

– Ο γενικός δείκτης απασχολούμενων ατόμων στο λιανικό εμπόριο σημείωσε μείωση 0,3% το δ’ τρίμηνο 2018 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2017, ενώ σε σχέση με τον δείκτη του γ’ τριμήνου 2018 παρουσίασε μείωση 2,2%.

– Ο δείκτης ωρών εργασίας στο λιανικό εμπόριο σημείωσε αύξηση 1,6% το δ’ τρίμηνο 2018 σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2017, ενώ σε σχέση με το γ’ τρίμηνο 2018 παρουσίασε αύξηση 2,2%.