Με έξι θέματα στην ατζέντα της συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς

Την Πέμπτη 21 Μαρτίου 2019 και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου) θα πραγματοποιηθεί η 8η  Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Καστοριάς για συνεδρίαση και λήψη απόφασης στα εξής θέματα:

  1. Κατάρτιση σχεδίου (2ης ) αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Καστοριάς οικ. έτους 2019
  2. Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2019 και ορισμός υπολόγων διαχειριστών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων για τις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες του Δήμου Καστοριάς
  3. Αποπληρωμή – μερική εξόφληση λογαριασμών ρεύματος ΕΝΥΔΡΕΙΟΥ Δήμου Καστοριάς
  4. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Ανακατασκευή τουαλετών Δημοτικού Σχολείου Δισπηλιού», Α.Μ. 73/2018, προϋπολογισμού 32.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο
  5. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας του έργου με τίτλο: «Κατασκευή ξύλινου δαπέδου κλειστού γυμναστηρίου Δ.Κ. Μεσοποταμίας» Α.Μ. 55/2017, προϋπολογισμού 92.000,00€ – Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού σύναψης δημόσιας σύμβασης για το ανωτέρω έργο
  6. Έγκριση εγγράφων σύμβασης – τευχών – Κατάρτιση όρων δημοπρασίας της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για τη διαχείριση και το συντονισμό του έργου LESS WASTE II», Α.Μ.1/2019, προϋπολογισμού 7.995,52€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)